מדפסות UV

מדפסות פורמט רחב
ראשי הדפסה - 6 ראשים (2558 טיפות)
רוחב הדפסה מקס׳ -2500 מ״מ
צבעים -CMYK + לבן, ורניש - אופציונלי
מדיה - גלילים וקשיחים
 

ראשי הדפסה - 6 ראשים (2558 טיפות)
גודל הדפסה מקס׳ - 2440*1220 מ״מ
צבעים - CMYK + שני לבן
מדיה - קשיחים
 

ראשי הדפסה - 8 ראשים
רוחב הדפסה מקס׳ - גליל ברוחב 3.2 מ׳/ 2 גלילים ברוחב 1.5 מ׳
מדיה - גלילים
 

מדפסת היברידית NEOSIRIUS HB1650

מדפסות פורמט רחב
ראשי הדפסה - 6 ראשים (1280 טיפות)
רוחב הדפסה מקס׳ - 1650 מ״מ
צבעים - CMYK + שני לבן
מדיה - גלילים וקשיחים
 

מדפסת היברידית NEOTITAN HB1604D

מדפסות פורמט רחב
ראשי הדפסה - 6 ראשים (1024 טיפות)
מקס׳ רוחב הדפסה - 1600 מ״מ
צבעים - CMYK + לבן
מדיה - גלילים וקשיחים
 

מדפסת היברידית NEOEARTH HB1600

מדפסות פורמט רחב
ראשי הדפסה - 6 ראשים 
מקס׳ רוחב הדפסה - 1600 מ״מ
צבעים - CMYK + שני לבן
מדיה - גלילים וקשיחים
 

ראשי הדפסה - 15 ראשים (2558 טיפות)
רוחב הדפסה מקס׳ - 300 מ״מ
צבעים - CMYK + לבן
סוג הדפסה - מגליל לגליל
 

רוחב מדיה מקס׳ - 340 מ״מ
רוחב חיתוך מקס׳ - 330 מ״מ
דיוק שטאנץ - 0.15± מ״מ